Noční obloha


Ano, je to krásný pohled. Noční obloha je nádherná. Bohužel, ve městě toho již moc neuvidíme, a jinde sice více, ale už také ne tak čistě jako kdysi. Nedávná studie prokázala, že místo na pozorování noční oblohy bez světelného smogu již v ČR neexistuje. Přesto je lépe pozorovat oblohu co nejdále od jakékoli zástavby. Aby vás to nerušilo.
Co nahoře uvidíte? Tedy pouhým okem, bez použití jakýchkoli pomůcek.
·        Stálé světelné body
·        Nestálé světelné body
·        Záblesky
·        UFO
noční obloha

Stále světelné body dělíme na hvězdy a planety. Hvězdy jsou ty body, které mají vlastní energii a vyzařují vlastní světlo. Planety jsou pak ty body, které sluneční světlo jen odrážejí. A mají své oběžné dráhy, ale to zde řešit nebudeme. Ty na nebi neuvidíte. Ty si můžete nechat zobrazit v planetáriu. Klidně i doma na PC, programů k tomu určených je spousta. Snad nejlepší jak pro odborníky, tak i pro amatéry je jisto jistě Stellarium.
Nestále světelné body mohou být letadla, ale ty asi snadno poznáte. Ty, co napoprvé znát nemusíte jsou různé družice. A že jich tam je! Nejznámější je ISS, ta odráží tolik světla, že ji nemůžete přehlídnout, leda byste byli slepí. Klidně přesvítí i Sírius, nebo Venuši. Nebudu vás zde trápit výrazem „magnituda“, prostě, pokud uvidíte hodně svítící bod letět skoro přes celé nebe, viděli jste přelet družice. Možná se vám bude zdát, že kličkuje. Je to však jen zdání.
Záblesky nemusí být jen blesky blížící se bouřky, ale pokud máte všude kolem naprosto čisté nebe, a uvidíte nějaký bod, která se prudce rozsvítil a ihned pohasnul, tak jste s největší pravděpodobností pozorovali záblesk Iridia, mezi námi amatéry vesele nazývaný „prasátko“. Iridium se nazývá soustava družic, a pokud se některá natočí, sluneční paprsek se od ní (určité její plochy) odrazí a doletí k vám.
pohádkový kaňon
UFO kategorie je kapitola sama pro sebe. Ale asi tak. Pokud vidíte po obloze letět něco, a vy nevíte co to je, viděli jste UFO. Čili neidentifikovaný létající objekt. Prostě – nevíte, co jste viděli. UFO totiž nejsou létající talíře, ani jiné vesmírné lodě.
Tak nemeškejte a vyrazte si do přírody, a pohleďte na noční oblohu. Třeba se vám astronomie stane vděčným koníčkem.