Vývoj dětské řeči

Před čtením tohoto článku si nejprve uvědomte, že každé dítě je originál a vývoj dětské řeči je prostě nesrovnatelný. Některé děti jsou tiché a spíše nemluvné, další nezavřou pusu celý den. Vývoj řeči sice obsahuje určité milníky, ale u každého dítka mohou být v jiný čas.

culíkaté holky

První rok života je o vývoji pasivního slovníku a o nonverbální komunikaci za pomocí rukou, nohou a mimiky. Děti žvatlají asi od třetího měsíce. Po prvním půl roce života se začínají objevovat první slabiky a napodobování zvuků. Kolem roku už děti zvládají první oslovení jako je MAMA, TATA, BABA, DEDE a tak dále. V tomto období je obzvlášť důležité, abyste na dítko mluvili a mluvili. Dítě totiž napodobuje zvuky svého okolí, a čím více na něj mluvíte, tím více možností nápodoby mu poskytujete. 

V období batolete (od roku do tří let) dochází k aktivnímu rozvoji slovníku. Dítě začíná používat nové hlásky a do dvou let umí používat asi 50 slov. Kolem druhého roku už některé děti umí skládat jednoduché věty a už se umí docela pěkně domluvit. Okolo třetího roku už děti umí kolem 900 slov a věty již jsou delší. Začínají o sobě mluvit se zájmenem „já“. Tohle je velký posun ve vnímání sama sebe – dítě už o sobě nemluví jako o třetí osobě.

V předškolním věku se zdokonaluje větná stavba a navíc se neustále rozšiřuje slovník. Věty už jsou složitější, děti už umí vyprávět jednoduchý příběh, začínají se řečí podobat svým rodičům. Děti navíc v tomto období mají o řeč velký zájem, rády si povídají, poslouchají, říkají básničky, zpívají.
holčička s časopisem

Pokud se vám zdá, že s vývojem řeči není u vašeho dítka něco v pořádku, svěřte se praktickému lékaři vašeho dítěte. Ten vám doporučí odborníka, kterého můžete s dítětem navštívit. Na logopedii dítě vyšetří, pokud shledají problém, pomohou vám na něm zapracovat tak aby se odstranil. Ale nebojte se, většina dětí se velice rychle srovná se svými vrstevníky.