Jak poznáte dobrý kečup


Kdo by neznal keÄup. Je to jedno z nejchutnÄ›jších a nejzdravÄ›jších dochucovadel, ovÅ¡em za pÅ™edpokladu, že narazíte na kvalitní zdroj rajských jablíÄek i samotné jejich zpracování.

Není keÄup jako keÄup

Každý potravinářský výrobek se ve své kategorii může od tÄ›ch ostatních odliÅ¡ovat mnoha atributy, napÅ™. chutí, vůní nebo výživovou hodnotou. Vztahuje se to samozÅ™ejmÄ› i na keÄupy a mohli bychom si povÄ›dÄ›t, jak poznáte kvalitní nebo lépe Å™eÄeno dobrý a pro zdraví vhodný rajÄatový koncentrát:

koÅ™ení a keÄup

Koncentrát – podstatné je, aby Å¡lo o stoprocentní koncentrát, neÅ™edÄ›ný vodou, olejem, různými výtažky a šťávami. Základ dobrého keÄupu ze 100% rajÄat by mÄ›l být vždy v tomto duchu.

Konzervanty – Äím více konzervantů, tím hůře, pochopitelnÄ›. ZvláštÄ› to platí o nÄ›kterých „éÄkách“, chemických látkách, které nejsou pro naÅ¡e tÄ›lo zrovna příznivé. Konzervanty brání biologickému rozkladu a rozmnožování bakterií, a tím nejpÅ™irozenÄ›jším konzervantem je napÅ™. sůl nebo cukr. Využívali toho i naÅ¡i pÅ™edkové, kteří kupříkladu suÅ¡ili Å¡vestky a nebylo je nutné niÄím konzervovat, neboÅ¥ konzervantem ve Å¡vestkách je vysoký obsah cukru.

venkovské stavení v MaÄarsku

Lokalita pÄ›stování – důležitá je rovněž oblast, kde rajÄata rostou a dozrávají, a zda jsou pÄ›stována a sklízena s láskou, zda jsou dozrálá a výživná. V tomto smÄ›ru jsou na to dobří MaÄaÅ™i, je to národ s bohatou zemÄ›dÄ›lskou tradicí a jejich výpÄ›stky putují do mnoha zemí svÄ›ta, aniž by musely nÄ›koho o své kvalitÄ› pÅ™esvÄ›dÄovat reklamními triky. Obvykle za nÄ› promlouvají Äiny – výsledky práce rodinných farem, kterých je v této zemi více než půl milionu.

MaÄarsko má pro pÄ›stování zemÄ›dÄ›lských plodin, a tedy i paprik a rajÄat, příhodné podmínky, je tu od jara do podzimu mnoho sluneÄných dnů, velmi úrodná půda a příznivé teploty bez atmosférických vlivů, které jsou typické napÅ™. pro sever nebo západ Evropy.